ޙައްޖުވެރިންނަށް އެހީވުމަށް ވަޑައިގަތް ޑޮކްޓަރެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވެގެން ކިންގު ފައިސަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންއެބަދޭ


ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދާމީހުން ފުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް - 29 އޯގަސްޓް 2015 - 10:02

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހަވާލުގައި މި އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދާމީހުން ފުރަން ފަށައިފި އެވެ. ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި 286 މީހުން އިއްޔެ ހެނދުނު ފުރާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދިހަ މީހަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެ މީހުން ފުރީ މި އަހަރު ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ... އިތުރަށް

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިންމުކަން

ޝައްކެތްނެތް ގޮތުގައި ތަރްބިއްޔަތެއް ދިނުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ވަގުތުތަކެއް...

ހައިޟުވެރިޔާ އަށް 27 ވިލޭރޭ ކުރެވިދާނެ ހެޔޮ...

ބުޚާރީ އާއި މުސްލިމް ރިވާ ކުރެއްވި ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ. ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ...

ރޯދަ ފަރްޟު ކުރެއްވުމުގެ ޙިކްމަތް

ﷲ ސުބްޙާނަހު ވަތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި (އަލްޙަކީމް) ނުވަތަ...

ރޯދަ ފާސިދުވާ ކަންތައްތައް

ހަށިގަނޑުން ބަޔެއް ބޭރުވުމުން ރޯދަ ގެއްލުން، މިޘާލަކަށް ޖިމާޢުވުމުން،...