Raajjeislam

އަންޞާރުއްޝަރީޢާއިން ޝިޔަޢީންގެ 30 މީހުން މަރާލައިފި

އަންޞާރުއްޝަރީޢާއިން ޝިޔަޢީން ފިރުޤާއެއްކަމަށްވާ ޙޫތީންގެ 30 މީހުން މަރާލައިފި ކަމަށް އެޖަމާޢަތުން ބުނެފިއެވެ. ދާޚިލީ ހަމަނުޖެހުމާއި ސިޔާސީ އަދި މަޛްހަބީ ފިތުނައިގެ ތެރޭގައިވާ ޔަމަނުގައި އަލްޤައިދާއާއި ގުޅުން އޮންނަ އަންޞާރުއްޝަރީޢާ ޖަމާޢަތުން އެޤައުމުގެ ޝިޔަޢީންނާއި ދެކޮޅަށް ޙަމަލާތައް ދެމުންދާއިރު... އިތުރަށް

ދީނީ ލިޔުން
ޖުލައިބީބް (رضي الله عنه) - މާޔޫސްވެފައިވާ ހިތްތަކަށް...

މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ ސަހާބީންގެ ތެރޭގައި...