Raajjeislam

އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެމެރިކާގެ 4 ޓެރަރިސްޓު ސިފައިން މަރާލައިފި

ޑިމޮކްރަސީ ގެނެސްދިނުމުގެ ނަމުގައި އަފްޣާނިސްތާނަށް އަރައިގަނެގެން އުޅޭ އެމެރިކާގެ ޓެރަރިސްޓު ސިފައިންގެތެރެއިން 4 މީހުން މަރާލައިފި އެވެ. މިދިޔަ ހޮނިހިރި ދުވަހު އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޕަރްވާން ޕްރޮވިންސްގައި ޕެޓްރޯލު ކުރަމުންދިޔަ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ޖަމާޢަތަކަށް އަމާޒުކޮށް ޠާލިބާނުން ދިން... އިތުރަށް

ދީނީ ލިޔުން
ޖުލައިބީބް (رضي الله عنه) - މާޔޫސްވެފައިވާ ހިތްތަކަށް...

މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ ސަހާބީންގެ ތެރޭގައި...