Raajjeislam

އައިއެސް ހަނގުރާމަވެރިން ރަމާދީގައި ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަނގުރާމަވެރިން ރަމާދީގައި ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފިކަމަށް މީޑިއާ ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ. ޢިރާގުގެ ސިޓީއެއްކަމަށްވާ ރަމާދީގައި އައިއެސް އަށް ލިބެމުންދާ ކުރިއެރުންތައް ހުއްޓުވުމަށްޓައި ޢިރާގު ސިފައިން މިހާރު ގެންދަނީ އައިއެސް އާއި ވަރަށް ވަރުގަދައަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންނެވެ... އިތުރަށް

ދީނީ ލިޔުން
ޖުލައިބީބް (رضي الله عنه) - މާޔޫސްވެފައިވާ ހިތްތަކަށް...

މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ ސަހާބީންގެ ތެރޭގައި...